atliekų naudojimas

atliekų naudojimas statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Atliekų tvarkymas, kai atliekas sudarančios medžiagos ne šalinamos, o iš jų gaunami tam tikri produktai, duodantys potencialią ekonominę ar ekologinę naudą. Atliekų naudojimas daugiausia apima šiuos procesus: 1) medžiagų atgavimą, t. y. perdirbimą; 2) energijos atgavimą, t. y. pakartotinį naudojimą kurui; 3) biologinį naudojimą, pvz., kompostavimą; 4) pakartotinį naudojimą. Tiesioginis perdirbimas ar pakartotinis naudojimas atliekų susidarymo vietoje pramonės įmonėse nelaikomi atliekų naudojimu. atitikmenys: angl. waste recovery pranc. valorisation des déchets šaltinis STANAG 2545 „NATO aplinkos apsaugos terminų aiškinamasis žodynas“

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • atliekų naudojimas — statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Veikla, kurios pagrindinis rezultatas yra atliekas sudarančių medžiagų naudojimas konkrečiai paskirčiai vietoje kitų medžiagų, arba veikla, kurios rezultatas yra atliekų paruošimas naudoti pagal tą… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atliekų tvarkymas — statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, šių veiklų organizavimas ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant, kai minėtus veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atliekų šalinimas — statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Veikla, nepriskiriama prie atliekų naudojimo, net jei antrinis tokios veiklos rezultatas yra medžiagų ar energijos gavimas. Nebaigtinį atliekų šalinimo veiklų sąrašą nustato Aplinkos ministerija.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atliekų apdorojimas — statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Atliekų naudojimo ar šalinimo veikla, įskaitant jų paruošimą naudoti arba šalinti. atitikmenys: angl. treatment ryšiai: susijęs terminas – atliekų naudojimas susijęs terminas – atliekų šalinimas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atliekų perdirbimas — statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Atliekų naudojimo veikla, kai atliekas sudarančios medžiagos perdirbamos į tos pačios ar kitos paskirties produktus ar medžiagas. Ši veikla apima organinių medžiagų perdirbimą, tačiau neapima… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atliekų utilizavimas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Pramoninių, buitinių ir kt. atliekų naudojimas ir jų pramoninis perdirbimas. Iš perdirbtų atliekų gaunamos antrinės žaliavos, kurios grąžinamos į gamybą, ir daug naujų produktų. atitikmenys:… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • atliekų tvarkymo hierarchija — statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Su atliekomis daromų veiksmų hierarchija: pirmenybė teikiama atliekų vengimui, toliau – pakartotinis naudojimas, t. y. naudojimas tam pačiam tikslui, po to – perdirbimas ir energijos gamyba.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atliekų tvarkymas — statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Atliekų surinkimas, vežimas, pakartotinis naudojimas ir šalinimas, taip pat šios veiklos priežiūra ir atliekų šalinimo vietų priežiūra po jų uždarymo. atitikmenys: angl. waste management pranc …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • šiluminės energijos gavyba iš atliekų — statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Degių pakuočių atliekų naudojimas šiluminei energijai gauti, jas deginant atskirai ar kartu su kitomis atliekomis. atitikmenys: angl. energy recovery vok. energetische Verwertung pranc. valorisation… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pakartotinis naudojimas — statusas Aprobuotas sritis atliekos apibrėžtis Veikla, kai prie atliekų nepriskiriami produktai ar jų sudėtinės dalys vėl naudojami tam pačiam tikslui, kuriam buvo sukurti. atitikmenys: angl. re use šaltinis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.